เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

เกาะแบ่งช่องจราจร
(Rc. Barrier)

 

เกาะแบ่งช่องจราจร เป็นเกาะแบ่งช่องจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการแบ่งช่องการจราจร และใช้เป็น

แนวป้องกันการชน

 

 

เกาะแบ่งช่องจราจร มี 2 ประเภท คือ

 

1.ชนิดริมถนน - ฐานแผ่ด้านเดียว (Type 1) ใช้สำหรับบริเวณริมถนน

ขนาดฐานล่าง 0.45 ม. สูง 0.813 ม. ยาวท่อนละ 2.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 1050 กก.)

2.ชนิดกลางถนน - ฐานแผ่สองด้าน (Type 2) ใช้สำหรับบริเวณกลางถนน เพื่อใช้แบ่งช่องจราจรที่สวนทางกัน

ขนาดฐานล่าง 0.61 ม. สูง 0.813 ม. ยาวท่อนละ 2.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 1234 กก.)