เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
(Hexagon Pile)

 

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีหน้าตัดรูปหกเหลี่ยม ใช้ตอกลงดินเพื่อรับน้ำหนักฐานราก

หรือคานคอดินของแนวกำแพง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก

 

 

ขนาดเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง มีขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว ( 15 ซม. ) ความยาว คือ

 

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 1 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 33 กก.)

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 2 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 66 กก.)

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 3 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 99 กก.)

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 4 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 132 กก.)

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 5 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 165 กก.)

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 6 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 198 กก.)