เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

บ่อพักสายไฟฟ้า
(Hand Hole)

 

บ่อพักสายไฟฟ้า เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้เป็นจุดรวมของระบบสายไฟฟ้าและเป็นจุดในการบำรุงรักษาระบบ

สายไฟฟ้า

 

ขนาดบ่อพักสายไฟฟ้า TYPE-C

ขนาดภายใน 0.90*1.35 ม. สูง 1.20 ม. หนา 0.15 ม. (น้ำหนัก/บ่อ = 2500 กก.) (เป็นขนาดมาตราฐานของการไฟฟ้า)

หรือรับสั่งทำตามแบบ