เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

เสาไฟฟ้าคอนกรีต
(Concrete Pole)

 

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เป็นเสาไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตราฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความหลากหลาย ตามการใช้งาน

เช่น บ้านจัดสรร, โรงงาน เป็นต้น มีความยาวตั้งแต่ 6.00, 8.00, 9.00, 12.00, 12.20 และ 14.30 เมตร

และชิ้นงานคอนกรีตอัดแรงที่ใช้ร่วมกับเสาไฟฟ้า เช่น เสาตอม่อ(เสาสตับ) คอนสปัน คานนั่งร้านหม้อแปลง เป็นต้น