เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป
(U-Ditch)

 

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง เหมาะสำหรับงานระบายน้ำชนิดเปิด

ที่ต้องการทำความสะอาดรางในบางครั้ง และป้องกันปัญหาการอุดตันของระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

สะดวกรวดเร็วในการทำงาน ช่วยลดเวลาในการทำงานเมื่อเทียบกับระบบหล่อในที่

 

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป มี 6 ขนาด คือ

 

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.20*0.20 ม.

ขนาดภายใน กว้าง0.20*ลึก0.20 ม. หนา 6.5 ซม. (ไม่มีบ่ารับฝา) ยาวท่อนละ 2.00 ม./ท่อน น้ำหนัก 160 กก./ท่อน

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.25*0.25 ม.

ขนาดภายใน กว้าง0.25*ลึก0.25 ม. หนา 6.5 ซม. (มีบ่ารับฝา) ยาวท่อนละ 2.00 ม./ท่อน น้ำหนัก 340 กก./ท่อน

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.30*0.30 ม.

ขนาดภายใน กว้าง0.30*ลึก0.30 ม. หนา 6.5 ซม. (มีบ่ารับฝา) ยาวท่อนละ 2.00 ม./ท่อน น้ำหนัก 385 กก./ท่อน

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.40*0.40 ม.

ขนาดภายใน กว้าง0.40*ลึก0.40 ม. หนา 6.5 ซม. (มีบ่ารับฝา) ยาวท่อนละ 2.00 ม./ท่อน น้ำหนัก 525 กก./ท่อน

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.50*0.50 ม.

ขนาดภายใน กว้าง0.50*ลึก0.50 ม. หนา 6.5 ซม. (มีบ่ารับฝา) ยาวท่อนละ 2.00 ม./ท่อน น้ำหนัก 640 กก./ท่อน

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาด 0.60*0.60 ม.

ขนาดภายใน กว้าง0.60*ลึก0.60 ม. หนา 9.0 ซม. (มีบ่ารับฝา) ยาวท่อนละ 2.00 ม./ท่อน น้ำหนัก 1075 กก./ท่อน