เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง
(Bell and Spigot)

 

ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง เป็นท่อระบายน้ำชนิดพิเศษ สำหรับระบายน้ำที่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หรือน้ำเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอุปรณ์ร่วมซึ่งเป็นแหวนยาง ที่สวมระหว่างท่อเพื่อป้องการน้ำเสียที่จะซึมออกจากท่อ ผลิตด้วย

ระบบอัดแรง ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม

 

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง มี 10 ขนาด คือ

 

1.ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 3.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 465 กก.) 

2.ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 3.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 704 กก.)

3.ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 3.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 900 กก.)

4.ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 3.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 1250 กก.)

5.ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 3.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 2138 กก.)

6.ขนาด ø 1.00 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 2480 กก.)

7.ขนาด ø 1.20 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 3646 กก.)

8.ขนาด ø 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 5000 กก.)

9.ขนาด ø 1.75 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 7000 กก.)

10.ขนาด ø 2.00 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 8000 กก.)