เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

แผ่นทางเท้า
(Paving Block)