เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

รางระบายน้ำรูปตัววี (V-Ditch)

 

รางระบายน้ำรูปตัววี (V-Ditch)