เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

บ่อพักสายไฟฟ้าพร้อมฝาคสล.
(Hand Hole &RC.Cover)

 

บ่อพักสายไฟฟ้าสำเร็จรูปพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กมีหลายขนาด เป็นสินค้าสั่งผลิตพิเศษขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนที่ต้องการใช้งาน

โดยมีขนาดมาตราฐานที่โรงงานผลิต ดังนี้

 

1.ขนาดวัดภายนอก 50*50*50 หนา 10ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (สำหรับฝาหนา 5ซม.) // น้ำหนัก240กก./บ่อ

2.ขนาดวัดภายนอก 60*60*60 หนา 10ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (สำหรับฝาหนา 5ซม.) // น้ำหนัก365กก./บ่อ

3.ขนาดวัดภายนอก 70*70*70 หนา 10ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (สำหรับฝาหนา 5ซม.) // น้ำหนัก485กก./บ่อ

4.ขนาดวัดภายนอก 80*80*70 หนา 10ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (สำหรับฝาหนา 5ซม.) // น้ำหนัก610กก./บ่อ

5.ขนาดวัดภายนอก 100*100*100 หนา 10ซม.  ขอบบ่อด้านบนมีบ่ารับฝา (สำหรับฝาหนา 5ซม.) // น้ำหนัก1070กก./บ่อ

ฝาคสล. ที่ใช้สำหรับบ่อพักตามสเปคข้างต้น มีความหนา 5ซม. โดยมีหูหิ้วสำหรับฝาทุกขนาด