เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเบญจทรัพย์ และบริษัทในเครือ

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราดำเินินธุรกิจในด้านการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ท่อคอนกรีต บ่อพักคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งทางภาครัฐและเอกชน ยินดีให้คำแนะนำกับลูกค้าในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการ

วันทำการ  จันทร์ - ศุกร์      เวลา 9:00 - 18:00 น.

นอกวันทำการ กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ

 โทร. 081-695 3223, 081-628 9251