เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
คอนกรีตสำเร็จรูป

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป
(Man Hole)

 

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ดักตะกอนต่างๆ ที่มากับท่อระบายน้ำ

โดยมีขนาดบ่อพัก ชนิดของเหล็กเสริม และ ความหนาต่างๆ ตามการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน

 

ขนาดบ่อพักตามการใช้งานทั่วไป

 

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.30 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 0.50 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.40 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 0.60 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.50 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 0.70 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.60 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 0.80 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.80 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 1.00 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.00 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 1.30 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.20 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 1.50 ม. ความหนาตามการใช้งาน

ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.50 ม. ความกว้างภายในทั่วไป 1.80 ม. ความหนาตามการใช้งาน

 

ด้วยความหลากหลายของขนาดบ่อพัก ที่ถูกออกแบบแต่ละหน่วยงาน กรุณาสอบถามเรื่องขนาดบ่อพักที่จะใช้งานอีกครั้ง