คอนกรีตสำเร็จรูป

ขอบคันหินสำเร็จรูป
(Curb)

ขอบคันหินสำเร็จรูป เป็นขอบคันหินคอนกรีต ที่ใช้บริเวณขอบทางเท้า ขอบถนน และขอบจัดสวน โดยใช้ร่วมกับ

บล็อคตัวหนอน หรือแผ่นทางเท้าคอนกรีตสำเร็จรูป

 

 

ขนาดขอบคันหินสำเร็จรูป

 

1.ขนาดหน้าตัด 0.15*0.30ม. ยาว 1.00 ม.

2.ขนาดหน้าตัด 0.10*0.20ม. ยาว 0.50 ม.