คอนกรีตสำเร็จรูป

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง
(Hexagon Pile)

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีหน้าตัดรูปหกเหลี่ยม ใช้ตอกลงดินเพื่อรับน้ำหนักฐานราก

หรือคานคอดินของแนวกำแพง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก

 

 

ขนาดเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง มีขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว ( 15 ซม. ) ความยาว คือ

 

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 1 ม.

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 2 ม.

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 3 ม.

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 4 ม.

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 5 ม.

ขนาดหน้าตัด 6 นิ้ว  ความยาวท่อนละ 6 ม.