คอนกรีตสำเร็จรูป

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป
(U-Ditch)

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง เหมาะสำหรับงานระบายน้ำชนิดเปิด

ที่ต้องการทำความสะอาดรางในบางครั้ง และป้องกันปัญหาการอุดตันของระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

สะดวกรวดเร็วในการทำงาน ช่วยลดเวลาในการทำงานเมื่อเทียบกับระบบหล่อในที่

 

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป มี 8 ขนาด คือ

 

ขนาดภายในราง 0.25*0.30 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.

ขนาดภายในราง 0.30*0.30 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.

ขนาดภายในราง 0.40*0.40 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.

ขนาดภายในราง 0.50*0.50 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.

ขนาดภายในราง 0.60*0.60 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.

ขนาดภายในราง 0.80*0.80 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.

ขนาดภายในราง 1.00*1.00 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.