คอนกรีตสำเร็จรูป

ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง
(Bell and Spigot)

ท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง เป็นท่อระบายน้ำชนิดพิเศษ สำหรับระบายน้ำที่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หรือน้ำเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอุปรณ์ร่วมซึ่งเป็นแหวนยาง ที่สวมระหว่างท่อเพื่อป้องการน้ำเสียที่จะซึมออกจากท่อ ผลิตด้วย

ระบบอัดแรง ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม

 

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากระฆัง มี 10 ขนาด คือ

 

1.ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

2.ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

3.ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

4.ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

5.ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

6.ขนาด ø 1.00 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

7.ขนาด ø 1.20 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

8.ขนาด ø 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

9.ขนาด ø 1.75 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.

10.ขนาด ø 2.00 ม. ความยาวท่อนละ 2.50 ม.